Szkoła nasza jest sześcioklasową, jednociągową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym, pracującą na jedną zmianę. Dysponujemy jedenastoma salami lekcyjnymi w tym: biblioteką, salą komputerową, świetlicą, salą gimnastyczną. Warunki lokalowe i sanitarne budynku są bardzo dobre. Posiadamy również dobre zaplecze sportowe, które stanowi sala gimnastyczna, boiska asfaltowe do mini gier zespołowych oraz trawiaste do piłki nożnej. Biblioteka szkolna jest dobrze wyposażona. Rozbudowaliśmy pracownię komputerową w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nauczyciele i uczniowie przygotowując się do zajęć mogą korzystać z biblioteki, komputerów, sieci Internet, ksero, świetlicy. Organizowane jest dowożenie dzieci do szkoły. Dzieci mają możliwość otrzymywania drugiego śniadania w szkole.

Informacja o dyrektorze szkoły i nauczycielach:


Dyrektor szkoły: mgr Marcin Głowacki

Nauczyciele szkoły:

-mgr Marcin Głowacki - historia i społeczeństwo, gry i zabawy
-mgr Aleksandra Bicz - muzyka, wychowanie fizyczne
-mgr Bernadeta Bzymek - edukacja wczesnoszkolna (wychowawca kl. II)
-mgr Jolanta Drążek - edukacja wczesnoszkolna (wychowawca kl. III)
-mgr Urszula Rokita - edukacja wczesnoszkolna (wychowawca kl. I)
-mgr Bożena Kalista - edukacja wczesnoszkolna (urlop zdrowotny)
-mgr Agata Markiewicz - religia
-mgr Mariola Lichocka - matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
-mgr Dariusz Lichocki- przyroda, wychowanie fizyczne (wychowawca kl. V)
-mgr Edyta Lipczyńska - j. polski, wychowanie do zycia w rodzinie (wychowawca kl. IV)
-mgr Paulina Sikora - j. angielski
-mgr Diana Piwko - j. angielski (urlop macierzyński)
-mgr Anna Prostak-Latała - biblioteka, świetlica, historia i społeczeństwo (wychowawca kl. VI)
-mgr Agnieszka Spadło - zajęcia logopedyczne
-mgr Beata Wrzesień - wychowanie przedszkolne (wychowawca kl. O)
-mgr Ewelina Sławek - wychowanie przedszkolne
-mgr Izabela Linek - rewalidacja

Szkoła ukierunkowana jest w swych działaniach na dążeniu do tego, aby być:


Szkołą przyjazną - dziecko czuje się w niej bezpiecznie i chce w niej przebywać, angażuje się do różnych zajęć oferowanych przez szkołę
Szkołą otwartą - na współpracę z rodzicami, na środowisko (imprezy środowiskowe), na współpracę z różnymi instytucjami (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i inne)
Szkołą radosną - dzieci i nauczyciele są pogodni i uśmiechnięci, wnętrze szkoły kolorowe od prac dziecięcych
Szkołą nowoczesną - promującą nowoczesne metody pracy, pokazującą uczniowi jak ma uczyć się skutecznie,wykorzystującą komputer jako narzędzie edukacyjne
Szkołą uspołecznioną - decyzje dyrektora poprzedzone są opiniami nauczycieli, rodziców, samorządu szkolnego,związków zawodowych

Uczniowie naszej szkoły mogą uczestniczyć w wielu dodatkowych zajęciach.
Oto lista zajęć prowadzonych przez nauczycieli nieodpłatnie:

Lp Rodzaj zajęć Klasa Nauczyciel prowadzący
1 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów III mgr Jolanta Drążek
2 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze III mgr Jolanta Drążek
3 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów I mgr Urszula Rokita
4 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze I mgr Urszula Rokita
5 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów II mgr Bernadeta Bzymek
6 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze II mgr Bernadeta Bzymek
7 Zabawy z językiem angielskim III mgr Paulina Sikora
8 Mały Omnibus III mgr Agata Markiewicz
9 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego IV mgr Edyta Lipczyńska
10 Zabawy z językiem angielskim VI mgr Paulina Sikora
11 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV mgr Mariola Lichocka
12 UKS V-VI mgr Dariusz Lichocki
13 Koło muzyczne VI mgr Aleksandra Bicz
14 Zajęcia dodatkowe z matematyki
"Z matematyką za pan brat"
VI mgr Mariola Lichocka
15 Klub Młodego Humanisty VI mgr Edyta Lipczyńska
Kontakt ze szkołą:    numer telefonu i faxu:(041)272-16-92     e-mail:spradkowice@interia.pl