Mamy imię

20 czerwca 2006 roku otworzył nową kartę historii Szkoły Podstawowej w Radkowicach. Tego dnia obchodziliśmy uroczystość nadania imienia Wandy Pomianowskiej. Akt erekcyjny powstał nieco wcześniej - w marcu 2005 roku, kiedy podjęta została w tej sprawie uchwała Rady Gminy. Uroczyste obchody przesunięte zostały w czasie ze względu na szereg zadań, które wymagały wykonania, np. tablica patrona, sztandar. Poza tymi względami rok 2006 był odpowiedni na tak ważną uroczystość, gdyż jednocześnie obchodzono jubileusz szkoły - 60 lat od chwili rozpoczęcia jej budowy. Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz gminy i powiatu, rodziny i znajomych pani Wandy Pomianowskiej miała swój początek w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Radkowicach. Tu przybyła społeczność szkoły w zorganizowanym pochodzie z nowym sztandarem szkoły na czele, niesionym przez przedstawicieli rodziców. Mszę świętą celebrował specjalnie zaproszony ks. biskup Kazimierz Ryczan, który poświęcił nowy sztandar. Po mszy delegacja dzieci i nauczycieli udała się na pobliski cmentarz, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie pani Wandy Pomianowskiej. W tym czasie pozostali przeszli do budynku szkoły, gdzie mieli uczestniczyć w centralnych uroczystościach. Wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły Dariusz Lichocki. Zaśpiewano hymny - państwowy i szkoły. Odczytana została historia szkoły, po czym wójt gminy Ignacy Gierada przedstawił akt erekcyjny nadania imienia i przekazał dyrektorowi. Następnie nowy sztandar szkoły, ręcznie wyszywany, Rada Rodziców przekazała panu dyrektorowi, a ten zaś złożył go na ręce uczniów. Zgodnie ze zwyczajem dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na nowy sztandar. Kolejnym punktem programu było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Dokonali tego ks. biskup K. Ryczan, wójt I. Gierada oraz brat patronki Andrzej Pomianowski. Wreszcie goście mogli podziwiać występ artystyczny "Cztery pory życia Wandy Pomianowskiej" w wykonaniu uczniów radkowickiej szkoły. Nie zabrakło w nim wzruszających akcentów patriotycznych, nawiązujących do wydarzeń II. wojny światowej, powstania Solidarności czy ogłoszenia stanu wojennego. Pojawiła się scenka z wiersza pani Pomianowskiej nawiązująca do budowania szkoły. Były tańce w wykonaniu starszych i młodszych dzieci - polonez i krakowiak. I oczywiście nie zabrakło poezji samej Wandy Pomianowskiej oraz jej ukochanych poetów ludowych. Po występie dzieci, przyjętym ogromnymi brawami, nastąpił bardzo miły moment, kiedy pan dyrektor przedstawił zebranym gościom całe grono pedagogiczne - organizatorów uroczystości. Po tych akcentach oddano głos gościom, którzy w swoich wypowiedziach wspominali patronkę Wandę Pomianowską, podkreślali jej zasługi dla szkoły i środowiska. Uroczystość w szkole zakończyło wbijanie sponsorowanych gwoździ pamiątkowych i wpisywanie się do księgi pamiątkowej. Po oficjalnych uroczystościach zaproszeni goście zjedli wspólnie obiad w domu weselnym państwa Sepioło.Mszę świętą celebrował i sztandar szkoły poświęcił ks. biskup Kazimierz Ryczan.Uroczystość w szkole rozpoczął występ dzieci poświęcony osobie partona szkoły.Uczniowie klas IV-VI przywitali gości polonezem.Uczniowie kals I-III zaprezentowali sie w krakowiaku.Wszyscy z wielkim zainteresowaniem oglądali kolejne scenki przygotowanego przedstawienia.Odsłąnięcia tablicy pamiątkowej dokonali: ks. biskup Kazimierz Ryczan, wójt gminy Pawłów - Ignacy Gierada oraz brat partonki naszej szkoły - Andrzej Pomianowski.

Kontakt ze szkołą:    numer telefonu i faxu:(041)272-16-92     e-mail:spradkowice@interia.pl